Debati.Online – Debati Online

Debati.Online

Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“

Добре Дошли в Debati.Online

 Платформата за граждански дебат и обмен на добри практики (НПО, бизнес, граждани и администрация) за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на бизнеса

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

Цели на Debati.Online

Да представи на заинтересованите страни по проект

„Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината”, № BG05SFOP001-2.009-0007 изработените по проекта проучване и анализ и идентифицираните в тях препоръки, както и разработения механизъм за подобряване на бизнес средата като ще предостави възможности за дискутиране и надграждане на идентифицираните препоръки.

Да улесни

съвместните дейности между бизнеса, гражданите и институциите за реализация на публични политики.

Ангажиране и въвличане на гражданите

в процеса на увеличаване на гражданското участие в оценката на качеството на публичните политики, за подобряване на бизнес средата, както и за изграждане на работещо взаимодействие между гражданите и компетентните администрации за подобряване на тези политики и за обмен на добри практики.


POSTS
5
TOPICS
6
REPLIES
3

Форум