Новини – Debati.Online

Новини

Разработени видео уроци, насочващи участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

В рамките на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0007 „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината” е предвидено разработване на видео уроци, насочващи участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. През м. май 2019 г. изпълнителят по Договори от 15.02.2019 с предмет: „Изработване на видео уроци, насочващи…

Разработени анализ, проучване и механизми по проект BG05SFOP001-2.009-0007

Разработени анализ, проучване и механизми по проект BG05SFOP001-2.009-0007

В рамките на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0007 „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината” е предвидено разработване на Анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса. Провеждане на Проучване на добри практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на политики. Разработване…

Набират проекти за 10 млн. евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция

Набират проекти за 10 млн. евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция

Стартира процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. За ресурса вече е обявена Петата покана за набиране на проектни предложения в рамките на…

Приети са методологии и критерии за подаване напроекти по три нови процедури по опос

Приети са методологии и критерии за подаване напроекти по три нови процедури по опос

На днешното тринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда” бяха приети методологии и критерии по три нови процедури на програмата в секторите „Отпадъци“ и  „Натура 2000 и биоразнообразие“. „Преди две години по това време имаше риск от загуба на средства по оперативната програма и с упорит съвместен труд той беше избегнат“, заяви…

До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма

До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти в новата оперативна програма

През следващите няколко месеца ще дефинираме обхвата на проектите в сектор „Транспорт“, които ще залегнат за изпълнение в периода 2021-2027 г. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС“. Събитието се организира от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент…