Разработени анализ, проучване и механизми по проект BG05SFOP001-2.009-0007

В рамките на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0007 „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината” е предвидено разработване на Анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса. Провеждане на Проучване на добри практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на политики. Разработване на механизми за подобряване на бизнес средата.

През м. април 2019 г. изпълнителят по Договори от 17.04.2019 с предмет: „Обособена позиция № 1: Разработване на Анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса“, „Обособена позиция № 2: Провеждане на Проучване на добри практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на политики“, „Обособена позиция № 3: Разработване на механизми за подобряване на бизнес средата“ финализира разработките и съответно с оглед информиране на заинтересованите страни относно изведените препоръки и извършените дейности са представени в debati.online, както следва:

                                                                     

30.04.2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *